връзка

връзка
същ. - сноп, вързоп, възел, пакет
същ. - вратовръзка
същ. - съюз, познанство, общуване, сношение, приятелство, близост, досег, контакт
същ. - окови, вериги, железа
същ. - мост, съединение, звено, отношение, съответствие
същ. - съгласуемост, логичност, причинна връзка, обусловеност, взаимозависимост, общност
същ. - спойка, споеност, свързаност
същ. - асоциация
същ. - верига, скоба, греда
същ. - допир, съприкосновение
същ. - брънка, свръзка
същ. - куп
същ. - другарство
същ. - наръч, ръкойка
същ. - свързване, монтиране
същ. - сглобка, муфа
същ. - сношение общуване
същ. - става, място на съединяване

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • влизам във връзка — словосъч. сношавам се, допирам се, съм в контакт, кореспондирам …   Български синонимен речник

  • духовна връзка — словосъч. общуване, взаимност, тясна дружба …   Български синонимен речник

  • каузална връзка — словосъч. причинност, каузалност …   Български синонимен речник

  • липса на връзка — словосъч. ирелевантност, неприложимост, неуместност …   Български синонимен речник

  • поворка — връзка, наниз, най често със сушени люти чушки …   Речник на Северозападния диалект

  • причинност — същ. причинна връзка, връзка, каузалитет, каузалност, закономерност, зависимост, логика, логичност, съотносителност, взаимоотношение, взаимодействие, обусловеност, свързаност същ. каузална връзка …   Български синонимен речник

  • СВЯЗЬ СЕЛЕКТОРНАЯ — система оперативной телефонной связи абонентов с центральным пунктом и между собой посредством параллельного включения большого числа телефонных аппаратов в одну общую линию связи (Болгарский язык; Български) селекторна връзка; връзка с избиране… …   Строительный словарь

  • взаимодействие — същ. влияние, въздействие, причинност, каузалитет, причинна връзка, връзка, зависимост, обусловеност …   Български синонимен речник

  • зависимост — същ. подчиненост, несамостоятелност, субординация същ. взаимозависимост, взаимоотношение, взаимодействие, обусловеност, причинност, причинна връзка, връзка, каузалност, логика, корелация, свързаност същ. подчиняване, подчинение същ. покоряване,… …   Български синонимен речник

  • каузалност — същ. каузалитет, причинност, причинна връзка, зависимост, взаимозависимост, обусловеност, закономерност, последователност същ. каузална връзка …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”